Biroul Consiliul Judetean

Biroul Consiliului Judeţean (BCJ) este format din:

  • preşedinte
  • doi vicepreşedinţi
  • secretar județean.

Biroul Consiliului Judeţean se întruneşte statutar în prezenţa majorităţii membrilor săi şi ia decizii valabile cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

În situaţii de balotaj, votul preşedintelui este decisiv. 

Biroul consiliului judeţean se întruneşte ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui sau a cel puţin doi dintre membrii săi.

Biroul Consiliului Județean al OAMGMAMR filiala Cluj este constituit din:

Emil Buiga

Președinte

Dana Pianoschi

Vicepreședinte

Ioana Irinca

Vicepreședinte

Monica Suciava

Secretar județean

Atribuţiile Biroului Consiliului Judeţean cât și atribuțiile specifice fiecărui membru al BCJ sunt stabilite prin Statutul și Regulamentul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.