Având în vedere transformarea Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București în Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate în baza Hotărârii Guvernului României nr. 1183/2022 precum și prevederile Articolului 549 pct (2) din Legea  nr. 308 din 16 noiembrie 2022 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,  în baza Ordinului M.S. nr. 1775/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, Ministerul Sănătăţii organizează prin Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate, programe de specializare pentru dezvoltarea unor abilități profesionale pentru asistenți medicali,  indiferent de nivelul de calificare, conform tabelului de mai jos:

Grup țintăPrograme de specializare în vederea dobândirii de abilități profesionale
Asistenți medicali generaliști pozițiile 1-14 Asistenți medicali pediatrie pozițiile 2-14Pediatrie Îngrijiri paliativePsihiatrieMedicină dentarăNeonatologiePneumoftiziologieBloc operatorDiabetOncologieNefrologie/Hemodializă și dializă peritonealăCardiologieGastroenterologieAsistență medicală comunitară Pneumoftiziologie
Asistenții medicali  de radiologie imagisticăRadioterapieOperator CT/Operator RM
Asistent medical de nutriţie şi dieteticăDiabet
MoaşeNeonatologiePediatrieBloc operatorAsistență medicală comunitară

Înscrierea la programele de specializare sus-menționate pentru anul 2023-2024, se realizează în perioada 4 septembrie – 20 decembrie 2023Înscrierea se va face numai pe  platforma INMSS https://www.perfmed.ro/

Mai multe informatii regasiti aici.

Având în vedere transformarea Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București în Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate în baza Hotărârii Guvernului României nr. 1183/2022 precum și prevederile Articolului 549 pct (2) din Legea  nr. 308 din 16 noiembrie 2022 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,  în baza Ordinului M.S. nr. 1775/2020 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.076/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programelor de specializare în vederea reconversiei profesionale, precum și în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali, Ministerul Sănătăţii organizează prin Institutul Național de Management al Serviciilor de Sănătate, programe de specializare pentru reconversie profesională pentru asistenți medicali,  indiferent de nivelul de calificare, conform tabelului de mai jos:

 Grup țintăSpecializări în vederea reconversiei profesionale
Asistenți medicali generalişti
Asistenți medicali pediatrie
Radiologie-imagistică medicală
Balneo-fizioterapie
Nutriţie şi dietetică
Igienă şi sănătate publică
Asistenți medicali generalişti
Asistenți medicali pediatrie

Asistenți medicali de farmacie
Asistenți medicali de igienă și sănătate publică
Laborator

Înscrierea la programele de specializare sus-menționate pentru anul 2023-2024, se realizează în perioada 4 septembrie – 20 decembrie 2023

Înscrierea se va face numai pe  platforma INMSS https://www.perfmed.ro/

Mai multe informatii regasiti aici.

11 septembrie, 2023

Anunț important!!!

Stiri

Vă informăm că în baza referatului nr. DPRUS/131/08.09.2023, conducerea Ministerului Sănătății a aprobat înscrierea candidaților care îndeplinesc condiția de experiență profesională de 5 ani până la data de 28.12.2023 inclusiv, prin derogare de la prevederile art. 18 lin. (1) lit. b) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal aprobată prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1137/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Precizăm că pentru înscrierea la examen, candidații trebuie să îndeplinească și celelalte condiții prevăzute de Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1137/2018, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1137/06.09.2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali, cu modificările și completările ulterioare, O.A.M.G.M.A.M.R. Filiala Cluj anunță organizarea examenului de grad principal sesiunea septembrie 2023 , înscrierile și depunerea dosarelor urmând a avea loc în perioada 01-15.09.2023 la sediul filialei din Cluj-Napoca, strada Ilie Măcelaru nr. 32 de luni-vineri in intervalul orar 9:00-16:00.

Condițiile de înscriere și documentele necesare le regasiți în anunțul atașat, cu mențiunea că plata taxei de înscriere în cuantum de 150 lei/participant se va face in contul RO47BTRLRONCRT0095072003, deschis la Banca Transilvania, pentru candidatii care se înscriu la OAMGMAMR Filialei Cluj.

Detalii anunt examen de grad principal-sesiunea 2023

ORDIN  Nr. 1137/2018 din 6 septembrie 2018 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali.

Având în vedere că firma de asigurări EUROINS  a intrat în faliment, vă informăm că polițele de asigurare de răspundere civilă emise de aceasta sunt valabile numai până în data de 8 septembrie 2023.

Asistenții medicali care au încheiat polițele de asigurare de răspundere civilă cu societatea EUROINS vor încheia o nouă poliță de asigurare cu  valabilitate din data de 08.09.2023 până în data de 31.12.2023, cu o societate de asigurări eligibilă.

La solicitarea unor membrii se acceptă și polița de asigurare de răspundere civil cu termen de valabilitate 08.09.2023-31.12.2024,  datele de identitate ale acesteia urmând a fi folosite și la eliberarea avizului de liberă practică valabil pentru anul 2024.

Cei care se află în situația mai sus menționată vor trimite prin email, la adresa cj-secretariat@oamr.ro sau vor prezenta la sediul  OAMGMAMR Filiala Cluj următoarele documente:

  1. Cerere pentru modificarea/completarea avizului anual pentru autorizarea exercitării profesiei- Descărcați aici;
  2. Avizul pentru exercitarea profesiei emis pentru anul 2023 în original (cei care trimit solicitarea prin email vor prezenta avizul în original la ridicarea noului aviz);
  3. Noua poliță de asigurare de răspundere civilăcopie.

Atenție!

În cazul în care valabilitatea poliței de asigurare va începe ulterior datei de 08.09.2023, avizul pentru anul curent nu va avea continuitate cu cel eliberat anterior. În acest caz vom emite un nou aviz de la data valabilității noii polițe.

Președinte

Emil Buiga

Examenul de grad principal – sesiunea 2023, se va desfăşura în data de 28.09.2023 pentru toate specialitățile (asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali).

Tematica și bibliografia pentru examen pot fi descărcate pe specialități aici:

Stimați colegi,

Vă informăm că Sesiunea 2023 a Examenului de Grad Principal se va organiza după cum urmează:

  • perioada de înscriere a dosarelor: 1-15 Septembrie 2023
  • data desfășurării examenului pentru toate specialitățile: 28 Septembrie 2023

Tematica și bibliografia de examen, anunțul de examen și alte informații privind organizarea acestuia se vor publica conform metodologiei de organizare a examenului aprobată prin Ord. MS nr. 1137/2018 cu modificările și completările ulterioare și a calendarului de examen.

12 mai, 2023

La multi ani!

Stiri

Cu prilejul Zilei Internaționale a Asistenților Medicali (International Nurses Day) vă urăm multă sănătate, fericire și mult succes în activitatea profesională.

B.C.J. al OAMGMAMR Filiala Cluj                      

Preşedinte

Emil Buiga

11 mai, 2023

Anunț

Stiri

-Pe perioada desfășurării Conferinței „Zilele Clujene ale Asistenților Medicali″ Editia a III-a, în zilele de 18-19.05.2023, Filiala Cluj a OAMGMAMR își suspendă activitatea la sediu.

-Urgențele vor fi rezolvate la adresa de email: cj-secretariat@oamr.ro.

-Având în vedere faptul că parcarea din încinta Grand Hotel Napoca este destinată strict persoanelor cazate, vă rugăm să evitați deplasarea la eveniment cu autoturismul.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

02 mai, 2023

IMPORTANT

Stiri

Având în vedere numărul mare de participanți înscriși la Conferința „Zilele Clujene ale Asistenților Medicali″ Editia a III-a din perioada 17-19.05.2023, suntem nevoiți să vă anunțăm că începând cu data de 02.05.2023 se sistează înscrierile.

Vă așteptăm la ediția următoare.

Comitetul de organizare