Consiliul Judetean

Consiliul Judetean al OAMGMAMR filiala Cluj este format din 15 membri:

Buiga Emil Olimpiu

OAMGMAMR – Filiala Cluj

Cordos Dana Corina

Centrul Medical Unirea – Regina Maria

Dutu Monica

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj

Gadalean Ioana Cristina

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca

Irinca Ioana Anca

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj Napoca

Lechintean Simona Antoanela

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj

Marginean Mihaela Dana

Institutul Inimii ”Niculae Stăncioiu”

Milas Maria

Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie Prof. Dr. Octavian Fodor

Muncelean Gabriela Elisabeta

Spitalul Municipal Dej

Muresan Corina Ramona

Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

Petrut Marin

Serviciul de Ambulanță al Județului Cluj

Pianoschi Felicia Dana

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca

Prisaceanu Corina Monica

Medisprof Cancer Center

Suciava Rodica Monica

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj Napoca

Vaida Daniela

Spitalul Clinic de Urgență pentru copii Cluj-Napoca

Principalele atribuţii ale Consiliului Judeţean:

  • promovează drepturile şi interesele profesionale ale membrilor săi, apără demnitatea, onoarea, libertatea şi independenţa profesională ale acestora;
  • alege, dintre membrii săi, membrii biroului consiliului judeţean;
  • aprobă angajarea şi efectuarea de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii filialei, în conformitate cu limitele valorice de competenţă stabilite de Consiliul naţional;
  • mandatează preşedintele filialei să încheie acte juridice în numele acesteia pentru achiziţionarea, vânzarea şi construcţia de bunuri imobile, precum şi achiziţionarea sau vânzarea de bunuri mobile, destinate desfăşurării activităţii filialei;
  • aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli;
  • aprobă raportul de activitate al biroului consiliului;
  • alege din rândul membrilor săi o persoană pentru a ocupa funcţia electivă rămasă vacantă în cadrul biroului consiliului, conform Regulamentului electoral elaborat de Biroul executiv;
  • aprobă acordarea recompenselor, diplomelor de onoare şi de excelenţă;
  • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în competenţa sa prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Consiliul Judeţean se întruneşte în sesiune ordinară trimestrială şi, ori de câte ori este nevoie, în sesiune extraordinară.

Consiliul judeţean al OAMGMAMR filiala Cluj este legal constituit în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor săi şi hotărăşte cu majoritate simplă.

Hotărârile consiliului judeţean, sunt obligatorii pentru toţi membrii filialei, în măsura în care nu contravin legilor în vigoare.