Comisia Județeană de EPC

Comisia Judeţeană de Educaţie Profesională Continuă, își desfășoară activitatea sub directa coordonare a președintelui de filială și îndeplineşte următoarele atribuţii:

  1. elaborează Programul de educaţie profesională continuă la nivelul filialei în baza analizei nevoii de formare;
  2. monitorizează desfăşurarea programelor de educaţie profesională continuă;
  3. organizează activitatea de înregistrare a documentelor de educaţie profesională continuă;
  4. analizează şi verifică documentele privind numărul participanţilor, raportul de curs, documentele de plată;
  5. organizează evidenţa certificatelor de credite eliberate;
  6. furnizează Comisiei Naţionale de Educaţie Profesională Continuă datele necesare pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e) – i). din Regulamentul de organizare.