Comisia Teritorială de etică și deontologie

Comisia Teritorială de Etică şi Deontologie funcţionează sub directa coordonare a Biroului Consiliului judeţean. 

Este compusă din preşedinte şi 4 membri nominalizaţi de Biroul Consiliului judeţean. În vederea asigurării lucrărilor Comisiei teritoriale de etică şi deontologie, unul dintre membrii nominalizaţi de Biroul Consiliului judeţean va îndeplini atribuţiile de secretar.

Comisia teritorială de etică şi deontologie îndeplineşte următoarele atribuţii:

  • urmăreşte şi asigură respectarea de către membrii OAMGMAMR a prevederilor Codului de etică şi deontologie, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008, ale Statutului şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
  • monitorizează membrii împotriva cărora s-au pronunţat sancţiuni disciplinare sau li s-a retras calitatea de membru al OAMGMAMR ori au fost suspendaţi temporar din această calitate;
  • soluţionează contestaţiile depuse împotriva sancţiunilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008;
  • furnizează datele pentru mecanismul de alertă.