Compartimentul înregistrare/eliberare a documentelor de atestare a tipurilor românești de calificare profesională

Compartimentul înregistrare/eliberare documente de atestare a titlurilor româneşti de calificare profesională funcţionează sub directa coordonare a preşedintelui filialei judeţene/municipiului Bucureşti. Compartimentul îndeplineşte următoarele atribuţii:

  • asigură înregistrarea cererilor/dosarelor de recunoaştere a calificării profesionale;
  • verifică dacă dosarele sunt complete (conţin toate documentele solicitate conform metodologiei);
  • transmite dosarele complete către Departamentul recunoaşterea calificărilor profesionale pentru soluţionare;
  • eliberează documentele către solicitanţi, după primirea de la OAMGMAMR naţional;
  • întocmeşte evidenţa specială a dosarelor solicitanţilor şi a documentelor de atestare eliberate;
  • publică pe site-ul propriu lista actelor în baza cărora se elaborează documentele de atestare, precum şi lista solicitanţilor titulari ai documentelor de atestare, în vederea eliberării acestora;
  • colaborează permanent cu Departamentul recunoaşterea calificărilor profesionale în vederea optimizării activităţilor desfăşurate;
  • acordă, la solicitarea petenţilor, informaţii privind actele necesare eliberării documentelor de atestare a titlurilor de calificare.

Compartimentul înregistrare/eliberare documente de atestare a titlurilor româneşti de
calificare profesională este condus de un şef de compartiment.