Departament profesional științific, de cercetare și dezvoltare a profesiei

Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Departamentul profesional ştiinţific, de cercetare şi dezvoltare a profesiei funcţionează sub directa coordonare a preşedintelui.

Departamentul profesional ştiinţific, de cercetare şi dezvoltare a profesiei îndeplineşte următoarele atribuţii:

  1. colaborează cu Ministerul Sănătăţii la elaborarea normelor specifice şi a reglementărilor privind profesiile de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical;
  2. elaborează criterii privind asigurarea calităţii serviciilor de îngrijiri de sănătate, care vor fi propuse spre aprobare Ministerului Sănătăţii;
  3. elaborează proiecte de metodologii, de ghiduri şi de protocoale de practică, care vor fi propuse spre aprobare Ministerului Sănătăţii;
  4. elaborează standarde de practică profesională, în vederea asigurării calităţii actului de îngrijire în unităţile sanitare, care vor fi propuse spre aprobare Ministerului Sănătăţii;
  5. elaborează curricule de pregătire profesională continuă, la solicitarea Biroului executiv/Biroului Consiliului judeţean/Biroului Consiliului Municipiului Bucureşti;
  6. elaborează norme şi metodologii privind autorizarea exercitării profesiei, precum şi drepturile şi obligaţiile membrilor asociaţi (surori medicale şi oficianţi medicali);
  7. colaborează cu Ministerul Sănătăţii, cu instituţii, autorităţi şi organizaţii pentru dezvoltarea cercetării ştiinţifice şi organizarea de manifestări ştiinţifice în domeniul îngrijirilor de sănătate;
  8. organizează şi derulează programe de calificare profesională în domeniul sănătate.

Departamentul profesional ştiinţific, de cercetare şi dezvoltare a profesiei este condus de un şef de departament, asistent medical generalist/ moaşă/ asistent medical, principal/ licenţiat.