Departamentul de comunicare și relații internaționale

Departamentul/Compartimentul comunicare şi relaţii internaţionale funcţionează sub directa coordonare a preşedintelui OAMGMAMR la nivel de filiale judeţene şi are următoarele atribuţii:

  • stabileşte contacte şi asigură schimbul de informaţii referitoare la activitatea OAMGMAMR cu alte organizaţii şi instituţii naţionale şi internaţionale;
  • promovează imaginea organizaţiei atât la nivel naţional, cât şi internaţional;
  • organizează centre de pregătire lingvistică necesare pentru exercitarea profesiei de către asistenţii medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene;
  • colaborează cu instituţii/autorităţi de stat furnizând, la cerere, informaţii cu privire la membrii OAMGMAMR.

Departamentul/Compartimentul comunicare şi relaţii internaţionale este condus de un şef de
departament/compartiment.