Departamentul de control și supraveghere a profesiei

Departamentul de control şi supraveghere a profesiei de asistent medical generalist, moaşă, asistent medical şi membri asociaţi funcţionează sub directa coordonare a președintelului filialei judeţene/a municipiului Bucureşti şi îndeplineşte următoarele atribuţii:

  1. asigură aplicarea normelor specifice şi a reglementărilor privind profesiile de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical;
  2. supraveghează aplicarea şi respectarea standardelor de calitate a activităţilor de asistent medical generalist, moaşă şi, respectiv, asistent medical;
  3. participă, împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi cu Ministerul Sănătăţii, la stabilirea numărului de locuri pentru învăţământul postliceal sanitar şi pentru învăţământul superior de asistenţă medicală;
  4. colaborează cu Ministerul Sănătăţii, cu instituţii, autorităţi şi organizaţii la activitatea de avizare privind înfiinţarea cabinetelor private ale asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, indiferent de forma lor juridică;
  5. avizează fişa posturilor de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical din punctul de vedere al respectării atribuţiilor, conform competenţelor dobândite în baza formării/titlului de calificare profesională, a standardelor de calitate şi a normelor specifice;
  6. iniţiază şi susţine programe de informare, în scopul cunoaşterii de către membrii săi a drepturilor şi obligaţiilor profesionale şi a altor informaţii de interes pentru aceştia;
  7. monitorizează procesul de reatestare a competenţei profesionale a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali şi întocmeşte semestrial rapoarte;
  8. autorizează temporar exercitarea profesiilor de asistent medical generalist şi de moaşă pentru cetăţenii altor state, în cazul situaţiilor de urgenţă, schimburilor de experienţă, convenţiilor bilaterale dintre România şi alte state;
  9. ţine evidenţa membrilor autorizaţi, a celor împotriva cărora s-au dispus sancţiuni ori li s-a retras calitatea de membru sau au fost suspendaţi temporar din această calitate.

Departamentul de control şi supraveghere a profesiei de asistent medical generalist, moaşă,
asistent medical şi membri asociaţi este condus de un şef de departament, asistent medical
generalist/moaşă/asistent medical, principal/licenţiat.