Departamentul de înregistrare asistenți medicali

Departamentul înregistrare asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali şi membri asociaţi funcţionează sub directa coordonare a preşedintelui la nivel de filiale judeţene.

Departamentul/Compartimentul înregistrare asistenţi medicali generalişti, moaşe, asistenţi medicali şi membri asociaţi îndeplineşte următoarele atribuţii:

  1. întocmeşte şi actualizează permanent Registrul naţional unic al asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România şi administrează pagina de internet pe care este publicat;
  2. emite şi eliberează certificatul de status profesional curent. 

Departamentul/Compartimentul este condus de un şef de departament/compartiment.