Departamentul financiar-contabil

Departamentul/Compartimentul financiar-contabil funcţionează sub directa coordonare a preşedintelui OAMGMAMR la nivel de filiale judeţene/a municipiului Bucureşti.

Departamentul/Compartimentul financiar-contabil îndeplineşte următoarele atribuţii:

  • asigură elaborarea, fundamentarea şi executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al organizaţiei şi a celorlalte lucrări financiar-contabile;
  • asigură organizarea şi conducerea activităţii financiar-contabile, conform legislaţiei în vigoare;
  • asigură gestionarea bunurilor aflate în patrimoniul organizaţiei.

Departamentul/Compartimentul financiar-contabil este condus de un şef de departament/compartiment, cu studii superioare economice, autorizat în domeniul financiar-contabil.