Secretariat

Secretariatul filialei judetene funcţionează sub directa coordonare a preşedintelui filialei.

Secretariatul îndeplineşte următoarele atribuţii:

  • asigură înregistrarea, evidenţa primară şi circulaţia cererilor adresate organizaţiei, a documentelor şi a lucrărilor organizaţiei, activitatea de arhivă, de expediţie, de protocol, precum şi realizarea unor servicii auxiliare necesare îndeplinirii atribuţiilor OAMGMAMR;
  • asigură aprovizionarea cu materiale de birotică şi alte materiale necesare desfăşurării activităţii;
  • îndeplinește alte atribuții stabilite de președinte și Biroul Consiliului Județean.