Avizarea exercitării temporare a profesiei – cetățeni state membre UE

Avizarea exercitării temporare a profesiei se aplică asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali, cetăţeni ai unui stat terţ, care urmează să desfăşoare activităţi profesionale temporare în scopul îndeplinirii obiectivelor fiecăreia din următoarele acţiuni sau situaţii:

  • în scop didactic şi ocazional;
  • în cadrul acţiunilor umanitare;
  • în situaţii de urgenţă;
  • schimburi de experienţă şi convenţii bilaterale încheiate de România cu statele terţe de provenienţă a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali în cauză.

Exercitarea activităţilor profesionale se face în baza avizului acordat de Departamentul recunoaşterea calificărilor profesionale al OAMGMAMR, asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali cetăţeni ai unui stat terţ care beneficiază de drept de liberă practică a profesiei în statul terţ de provenienţă.

Avizul de exercitare temporară a activităţilor profesionale se acordă pentru o perioadă de 3 luni, cu posibilitate de prelungire cu încă maximum 3 luni pe an.

După emiterea avizului, exercitarea temporară a activităţilor profesionale de către profesionişti se va face exclusiv în cadrul unităţii sanitare acreditate/autorizate sau a unităţii de învăţământ medico-sanitar de specialitate pentru care s-a emis avizul şi numai pe perioada avizată.

Pentru mai multe informații consultați site-ul: https://www.oamr.ro/category/recunoasterea-calificarilor/avizarea-exercitarii-temporare-a-profesiei/