Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – filiala Cluj

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) se organizează şi funcţionează ca organizaţie profesională, cu personalitate juridică, neguvernamentală, de interes public, apolitică, fără scop patrimonial, cu responsabilităţi delegate de autoritatea de stat, având ca obiect de activitate controlul şi supravegherea exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi, respectiv, a profesiei de asistent medical, ca profesii liberale de practică publică autorizate.

OAMGMAMR are autonomie instituţională în domeniul său de competenţă normativ şi jurisdicţional profesional şi îşi exercită atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni, în condiţiile legii.

OAMGMAMR cuprinde toţi asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care exercită profesia de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
144/2008.

Filiala Cluj are peste 13500 de membri și îsi exercită atribuțiile conform legii.

Misiune

OAMGMAMR filiala Cluj la fel ca și celelalte filiale militează pentru dezvoltarea profesiei de asistent medical și obținerea excelenței în practicarea profesia de asistent medical generalist, moașă și asistent medical.

”Excelența nu este o aptitudine, este o atitudine!”

Viziune

OAMGMAMR filiala Cluj are stabilite următoarele obiective/activități:

  • Abordare nouă a programului județean de EPC – cursuri clasice, cursuri on-line, cursuri mixte cu respectarea standardelor educaționale;
  • Colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Hațieganu’’ din Cluj-Napoca și scolile postliceale sanitare din județ în vederea îmbunătățirii pregătirii de bază a elevilor.
  • Promovarea îngrijirilor bazate pe dovezi;
  • Activarea Compartimentului de Cercetare și dezvoltare a profesiei – colaborare cu centre de cercetare în nursing din străinătate. abonamente la reviste de nursing/cercetare în nursing.
  • Activități de support și consultanță în desfășurarea studiilor de cercetare privind îngrijirile acordate pacienților;
  • Activități de support și consultanță în realizarea auditului clinic legat de îngrijirile acordate pacienților
  • Achiziționarea și utilizarea aplicațiilor informatice pentru prelucrarea datelor obținute în cercetare
  • Împărtășirea cunoștințelor legate de cele mai bune practici bazate pe dovezi.