Politici de anulare

Politica de returnare a taxelor

Taxa de participare

Taxa de participare diferă în funcție de perioada de înscriere.
Taxa de participare se achită conform modalităților de plată prezentate în anunț.
OAMGMAMR – Filiala Cluj își rezervă dreptul de a limita participanții la o singură plată a taxei de participare per adresa de mail.

Plata taxei de participare / Acces Conferință / Gală

În urma plății taxei de participare, indiferent de metoda de plată aleasă, și prin completarea formularului de înscriere pe site-ul www.oammr-cluj.ro , participantului i se va valida participarea la Conferință;

Dacă participantul nu completează formularul de înscriere acesta poate fi considerat ca nefiind înscris și nu poate primi ulterior logistica legată de participarea fizică la Conferință.

Returnarea taxei de participare

Pentru anularea participării și returnarea taxei de participare la Conferință, în urma înscrierii pe site-ul www.oammr-cluj.ro,, participantul înscris trebuie să trimită o solicitare scrisă la adresa de e-mail cj- secretariat@oamr.ro. În solicitare participantul va menționa numele și prenumele, motivul retragerii, suma achitată și data plății.

În cazul returnării taxelor de participare, OAMGMAMR – Filiala Cluj va rambursa contravaloarea taxelor prin aceeași metodă prin care au fost achitate cu excepția cazului în care participantul a fost de acord cu o altă modalitate de plată.

OAMGMAMR – Filiala Cluj rambursează sumele pe care le-a primit drept plată din partea participantului, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea în scris a solicitării de returnare din partea participantului. Contravaloarea comisioanelor bancare datorate de OAMGMAMR – Filiala Clujpentru
returnarea taxei de participare se suportă de către beneficiarulrestituirii și se rețin din suma de restituit
atunci cand procedurile bancare nu permit stabilirea perceperii lor exclusive de beneficiar.

Taxa de participare se va returna în proporție de 100% dacă solicitarea de returnare se transmite cu maxim 15 zile înainte de începerea evenimentului.

În cazul în care solicitarea de returnare se transmite după această perioadă, suma aferentă taxei de înscriere la Conferință NU SE RETURNEAZĂ.

Taxa de participare NU SE RETURNEAZĂ dacă aceasta face obiectul unei sponsorizări. Taxa de participare nu se returnează dacă participantul nu a participat la fizic la Conferință. OAMGMAMR _ Filiala Cluj își rezervă dreptul de a face unele modificări în programul Conferinței, modificări uneori independente de voința sa. Aceste modificări însă nu dau dreptul participanților să solicite returnarea taxei de participare.

De asemenea, taxa de participare SE RETURNEAZĂ dacă:

  • Evenimentul se anulează de către OAMGMAMR – Filiala Cluj.
    OAMGMAMR – Filiala Cluj se obligă să anunțe pe site-ul www.oammr-cluj.ro metoda de returnare a taxei de partcipare.