Reatestare profesională

În conformitate cu prevederile art. 18 din  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea OAMGMAMR, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014 , cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care un asistent medical generalist, o moașă sau un asistent medical nu își exercită profesia efectiv, legal și neîntrerupt pe o perioadă de cel puțin un an, în ultimii 5 ani de la data absolvirii studiilor care atestă formarea în profesie, vor fi reatestați, în vederea reluării activității.

Conform Hotărârii nr. 18 / 19.06.2018 coroborată cu Hotărârea nr. 33 / 06.12.2018 , în vederea exercitării profesiei, asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical trebuie să facă dovada că nu a avut o întrerupere în exercitarea profesiei mai mare de 4 ani anterior datei solicitării Avizului anual și/sau Certificatului de membru, după caz.

Pentru reatestarea competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali, în vederea exercitării profesiei, solicitantul va efectua un stagiu practic și va susține o probă teoretică după finalizarea stagiului în termen de maximum 60 de zile.

Stagiul practic:

 • are o durată de 3 luni, câte 8 ore/zi sau 504 de ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 6 luni, pentru asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care au o vechime în
  specialitate mai mică de 3 ani sau nu au profesat;
 • are durata de o lună, câte 6 ore/zi sau 126 de ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 3
  luni pentru cei cu vechime între 3 şi 5 ani;
 • are durata de o lună, câte 4 ore/zi sau 84 de ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 3
  luni pentru cei cu vechime peste 5 ani;

Pentru înscrierea la procedura de reatestare solicitantul va depune un dosar de înscriere care va conține următoarele documente:

 • cerere solicitare reatestare profesionala ( Descarcă cererea de reatestare profesională );
 • copia actului de identitate;
 • copia certificatului de membru, după caz;
 • certificat de sănătate fizică și psihică Tip A5;
 • documente care să ateste vechimea în exercitarea profesiei, după caz.

Stagiul de reatestare se efectuează într-o unitate sanitară (de stat sau privată) stabilită de preşedintele filialei și va fi coordonat de către directorul de îngrijiri/asistentul-şef sau de către o altă persoană desemnată din unitatea respectiv.

Stagiul se va desfăşura sub îndrumarea unui mentor – asistentul-şef de secţie sau un asistent medical principal, desemnat din unitatea respectivă

Pentru mai multe informații citește aici ( Metodologia de reatestare profesională ).