Schimbul de informatii – Sistemul IMI

În martie 2006, statele membre au adoptat o propunere care viza dezvoltarea unui sistem de informare al pieţei interne.

Astfel, a fost implementat sistemul IMI, conceput pentru a îmbunătăţi comunicarea dintre administraţiile statelor membre. IMI este destinat să contribuie la depăşirea unor obstacole importante, precum proceduri administrative şi de lucru diferite, limbi diferite şi lipsa unor parteneri clar identificaţi în celelalte state membre.

Obiectivul sistemului IMI  este de a reduce sarcinile administrative şi de a creşte eficienţa şi eficacitatea cooperării zilnice dintre statele membre.

România s-a aflat printre primele 4 state care au înregistrat, la sfârşitul lunii noiembrie 2007, toate autorităţile competente în Sistemul IMI pentru primele 4 profesii (contabil, farmacist, fizioterapeut, medic) şi coordonatorul delegat pentru profesiile medicale.

Pe parcursul lunii decembrie 2008 au fost adăugate alte 7 profesii în sistemul IMI: arhitecţi, asistente medicale, medici radiologi,  medici dentişti,  medici veterinari chirurgi, moaşe şi cadre didactice din învăţământul secundar.

Sistemul de informare al pieței interne IMI este o  aplicație software care poate fi accesată prin internet,  dezvoltată de Comisia Europeană în cooperare cu statele membre, cu scopul de a sprijini statele membre în ceea ce privește punerea în aplicare a cerințelor privind schimbul de informații prevăzute în actele Uniunii prin instituirea unui mecanism centralizat de comunicare destinat să faciliteze schimbul transfrontalier de informații și asistența reciprocă.

În special,  ΙΜΙ ajută autoritățile competente să își identifice omologii din alte state membre, să  gestioneze schimbul de informații, inclusiv de date cu caracter personal, pe baza unor proceduri simple și uniforme, și să depășească barierele lingvistice, pe baza unor fluxuri de lucru predefinite și traduse în prealabil.

IMI este, în principal, un instrument utilizat pentru schimbul de informații, inclusiv de date cu caracter personal, care altfel ar avea loc prin intermediul altor mijloace, inclusiv poșta, faxul sau poșta electronic- pe baza unei obligații juridice  impuse autorităților și organismelor statelor membre  prin acte ale Uniunii.

Comisia furnizează și gestionează software-ul și infrastructura IT pentru IMI, asigură securitatea IMI, gestionează rețeaua coordonatorilor naționali IMI și este implicată în formarea utilizatorilor IMI și în acordarea de asistență tehnică acestora.

O autoritate competentă poate să invoce ca probă orice informație, document, constatare, declarație sau copie certificată  conformă primită prin mijloace electronice prin intermediul IMI, în același mod ca în cazul informațiilor similare obținute din propria țară, în scopuri compatibile cu scopurile pentru care datele au fost inițial colectate. Fiecare autoritate competentă îndeplinește rolul de controlor în ceea ce privește propriile activități de prelucrare a datelor efectuate de un utilizator IMI aflat sub autoritatea sa.

Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România este înregistrat în Sistemul IMI pentru domeniul legislative Calificări Profesionale și este autoritate competentă pentru profesiile asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical.