Transferul intre filiale

Transferul unui asistent medical generalist, moașă și asistent medical de la o filială la alta se poate efectua la solicitarea acestuia în una din următoarele situații:

 • Schimbare loc muncă dintr-un județ în altul;
 • Schimbare domiciliu dintr-un județ în altul.

Transferul se realizează astfel:

 1. La filiala OAMGMAMR la care asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical este înscris, se va depune:
  • Cerere;
   Formular tip (descarcă Cererea de transfer);
  • După caz, copie a actului de identitate (în cazul schimbării domiciliului dintr-un județ în altul), copie a dovezii schimbării locului de muncă;
  • Soluționarea cererii de transfer de către filiala OAMGMAMR se face în condițiile achitării la zi a obligațiilor profesionale ale acestuia.
   În urma aprobării cererii de transfer, filiala OAMGMAMR va elibera acestuia o notă de transfer, o copie a dosarului depus la înscriere şi va efectua transferul datelor către filiala unde urmează a fi înscris.
 2. La filiala OAMGMAMR la care asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical dorește să se transfere, dosarul va cuprinde:
  • nota de transfer eliberată de filiala OAMGMAMR de la care asistentul medical generalist, moașa și asistentul medical se transferă;
  • copia dosarului cuprinzând actele de înscriere, eliberată de filiala OAMGMAMR la care asistentul medical generalist, moașa și asistentul este înscris.
Mențiune:

După aprobarea cererii de transfer, la noua filială, asistentul medical generalist, moașa și asistentul medical va figura înscris cu același număr și indicativ din Registrul unic care i-a fost acordat la înscrierea în organizație.